PDF Argraffu Ebost
pgbrk

Croeso i Abaty'r Groes Sanctaidd, Hendy Gwyn ar Daf

 

Saif Abaty'r Groes Sanctaidd ar ochr bryn sy'n edrych dros ddyffryn lIydan gyda mynyddoedd y Preseli yn y cefndir tu hwnt. LIe o dangnefedd a harddwch naturiol mawr ydyw, ac y mae'n berffaith at fywyd mynachaidd o weddi a moliant: IIe i orffwys ac adnewyddu'r ysbryd ar gyfer y rhai sy'n ymweld ni. Rydym tua phum awr o Lundain, dwy awr o Gaerdydd, ar hyd y ffordd neu ar y tren, ond miliwn o filltiroedd i ffwrdd os cymherir prysurdeb prifddlinas ag erwau Sir Benfro yng Ngorllewin Cymru.

Rydym yn perthyn i Urdd fyd-eang y Sistersiaid, yn fynaich a lleianod. Fe gewch

wybodaeth ynglyn thai eraill ein Hurdd wrth ymweld www.ocso.org